Các phím tắt trong Photoshop giúp bạn thao tác nhanh chóng

Những phím tắt photoshop mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc thao tác chỉnh sửa ảnh với phần mềm Photoshop.

PhotoShop CS5 hay PhotoShop CS6 là phần mềm thiết kế đồ họa – chỉnh sửa ảnh thông dụng hàng đầu hiện nay được rất nhiều người sử dụng. Nhất là trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, sẽ có rất nhiều người phải làm việc thường xuyên với công cụ chỉnh sửa ảnh số một thế giới này. Để thao tác nhanh chóng giúp tiết kiệm tối đa thời gian thao tác thì các phím tắt mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây rất hữu ích đó.

1. Nhóm phím F

 • F1 Mở trình giúp đỡ
 • F2 Cut
 • F3 Copy
 • F4 Paste
 • F5 Mở Pallete Brush
 • F6 Mở Pallete màu
 • F7 Mở Pallete Layer
 • F8 Mở Pallete Info
 • F9 Mở Pallete Action

2. Nhóm Phím Tắt Hệ Thống FILE

 • CTRL + N (New): Tạo File mới
 • CTRL + O (Open): Mở file
 • CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge
 • CTRL + W (Close): Đóng File
 • CTRL + S (Save): Lưu file
 • CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra các dạng khác
 • CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy
 • CTRL + P (Print): In ảnh

3. Các Phím Tắt Với Nhóm IMAGE

 • CTRL + L: Bảng Levels
 • CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels
 • CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast
 • CTRL + M: Bảng Curves
 • CTRL + B: Bảng Color Blance
 • CTRL + U: Bảng Hue/Saturation
 • CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate
 • CTRL + I: Bảng Invert

4. Nhóm Lệnh Thao Tác Với Layer

 • CTRL + SHIFT + N: Tạo Layer mới
 • CTRL + J: Nhân đôi Layer
 • CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer
 • CTRL + G: Tạo nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + G: Bỏ nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng
 • CTRL + ]: Chuyển Layer lên trên
 • CTRL + [: Chuyển Layer xuống dưới
 • CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng
 • CTRL + E: Ghép các Layer được chọn
 • CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer

5. Các Lệnh Chọn SELECT Trong Photoshop

 • CTRL + A: Chọn tất cả
 • CTRL + D: Bỏ vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn
 • CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn
 • CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng
 • CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush

6. Cách Lệnh Tắt Với Nhóm Lệnh EDIT

 • [: Phóng to nét bút
 • ]: Thu nhỏ nét bút
 • CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm
 • CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước
 • CTRL + X: Cắt
 • CTRL + C: Copy
 • CTRL + SHIFT + C: Copy Merged
 • CTRL + V: Paste
 • CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên
 • CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ
 • CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform

Trên đây là tổng hợp những phím tắt phần mềm Photoshop giúp bạn thao tác vô cùng nhanh chóng với Photoshop. Chúc bạn thực hiện thành công và có những bức ảnh tuyệt vời nhất với phần mềm chỉnh sửa ảnh tuyệt vời này.

Các phím tắt trong Photoshop giúp bạn thao tác nhanh chóng
5 (100%) 6 votes

Bình luận