Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup trong Exel chi tiết

Hàm VLOOKUP trong Excel là hàm tìm kiếm giá trị trong một cột. Đây là một hàm tìm kiếm thông dụng và được sử dụng thường xuyên trong quá trình làm Exel. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và ví dụ chi tiết khi sử dụng hàm VLOOKUP.

Cú pháp và cách sử dụng hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP là hàm tìm kiếm giá trị theo điều kiện, việc tìm kiếm thực hiện trên các cột.

Cú pháp hàm VLOOKUP:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

+ lookup_value: Giá trị muốn tìm kiếm, là tham số bắt buộc.
+ table_array: Vùng dữ liệu muốn tìm kiếm giá trị, là tham số bắt buộc.
+ col_index_num: Cột chứa giá trị cần tìm, là tham số bắt buộc.
+ range_lookup: Kiểu tìm kiếm, range_lookup =1 tương đương giá trị True -> tìm kiếm tương đối, range_lookup =0 tìm kiếm tuyệt đối tương đương giá trị false.

Ví dụ về cách dùng hàm VLOOKUP

Nhìn chung ai cũng vậy nhìn vào cú pháp hàm vlookup trên thì rất khó hiểu phải không các bạn sau đây mình sẽ lấy ví dụ và phân tích từng phần trong cú pháp hàm giúp bạn dễ hiểu hơn. Dưới đây chỉ là những ví dụ cơ bản hàm vlookup thôi nhé bạn nên nhớ cần học thuộc hàm và biết vận dụng trong những trường hợp cụ thể nhé

Ví dụ 1: Có bảng dữ liệu sau, dựa vào bảng tra phụ cấp điền phụ cấp cho các nhân viên (sử dụng hàm Vlookup)

Tại ô cần tính phụ cấp nhập công thức: =VLOOKUP(E4,$B$15:$C$18,2,1) (chú ý nhập giá trị tuyệt đối cho vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm)

Nhấn Enter ta sẽ ra được kết quả.

Ví dụ 2: Điền thông tin về trình độ các nhân viên dựa vào mã nhân viên, nếu nhân viên trong bảng trình độ.

Ở đây để lấy được trình độ nhân viên thông qua kí tự đầu tiên trong mã nhân viên. Như vậy cần sử dụng thêm hàm Left() lấy kí tự đầu tiên trong mã rồi tìm kiếm kí tự đó trong bảng trình độ.

Tại ô cần tính nhập công thức : =VLOOKUP(LEFT(B4,1),$F$15:$G$18,2,0)

Ví dụ 3: Điền thông tin phòng ban và ngạch của các nhân viên dựa vào bảng phòng ban và ngạch phía dưới

Ở đây để lấy được phòng ban của các nhân viên dựa vào kí tự đầu tiên trong mã nhân nhân. Để lấy ngạch dựa vào kí tự cuối cùng trong mã nhân viên. Nhưng ở đây giá trị phòng ban được sắp xếp theo cột nên sử dụng hàm VLOOKUP còn giá trị ngạch sắp xếp theo hàng nên bắt buộc sử dụng hàm HLOOKUP. Phòng ban và ngạch xếp chung 1 cột nên thực hiện ghép 2 giá trị thành 1.

Tại ô cần điền thông tin nhập công thức: =VLOOKUP(LEFT(B4,1),$D$16:$E$19,2,1)&” – “&HLOOKUP(RIGHT(B4,1),$F$15:$G$19,2,1)

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm VLOOKUP và một số ví dụ cụ thể hy vọng giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup trong Exel chi tiết
5 (100%) 4 votes

Bình luận