Lãi suất ngân hàng nào cao nhất để gửi tiết kiệm?

Ngày nay, nhu cầu gửi tiền và vay tiền tại ngân hàng phổ biến hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng biết lãi suất ngân hàng nào cao nhất và nên gửi tiết kiệm ở đâu. Mời các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây để có thể đưa ra một cái nhìn khách quan nhất khi lựa chọn gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào nhé.

 

 

Lãi suất ngân hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng MB Tháng 5/2018

 • Gửi 24 tháng và số tiền trên 200 tỷ đồng => Lãi suất 7,5%/năm: Lãi suất tiết kiệm cao nhất ngân hàng MB tháng 5/2018 lên đến 7,5% đối với lãi trả sau kỳ hạn 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên.
 • Gửi tiết kiệm 12 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 7,2%/ năm;
 • Gửi tiết kiệm 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 7%/ năm;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%/năm;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7, 8, 9 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,6%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 10, 11 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%;

Lãi suất ngân hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Techcombank Tháng 5/2018

Lãi suất tiết kiệm Techcombank cao nhất tháng 5/2018 lên đến 7% đối với kỳ hạn 18, 24 tháng. Tiếp theo, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng => Lãi suất tiết kiệm nhận được là 6,9%.

 • Gửi tiết kiệm 18 tháng và 24 tháng => Lãi suất tiết kiệm là 7%
 • Gửi tiết kiệm 36 tháng => Lãi tiết kiệm là 6,9%
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12, 13 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 11 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%;
 • Gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 3 tháng, 5 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%;
 • Gửi tiền tiết kiệm trọng kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng => lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%;
 • Gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 10 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,3%.

Lãi suất ngân hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Vietinbank Tháng 5/2018

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietinbank cao nhất là 7% đối với kỳ hạn trên 36 tháng.

 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 13 đến dưới 24 tháng và từ 24 tháng đến dưới 36 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 13 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%.
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng, từ 2 tháng đến dưới 3 tháng => Lãi suất tiết 4,3%;
 • Gửi tiết kiệm với kỳ hạn 3 tháng đến dưới 4 tháng, 4 tháng đến dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng tới dưới 6 tháng => Lãi suất tiết kiệm niêm yết ở mức 4,8%.
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng và từ 8 tháng tới dưới 9 tháng => Lãi suất tiết kiệm ở mức 5,3%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%.
  Lãi suất ngân hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng ACB Tháng 5/2018

Gửi tiết kiệm với dưới 200 triệu: Từ tháng 5/2018, ngân hàng ACB áp dụng mức lãi suất tiết kiệm từ 4,9% đến 6,9%. Trong đó, trường hợp khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu =>

Lãi suất tiết kiệm được ACB áp dụng sẽ từ 4,9% đến 6,5%.

 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%.
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Gửi tiết kiệm từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng lãi suất tiết kiệm được ACB áp dụng sẽ dao động từ 5% đến 6,9%.

 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,6 %;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn15 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Gửi tiết kiệm trên 1 tỷ đồng: Khách hàng gửi tiền tiết kiệm trên 1 tỷ tại ACB sẽ hưởng lãi suất tiết kiệm dao động từ 5,1% đến 6,7%.

 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,9%;
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.
 • Gửi tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%;
 • Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Bảng lãi suất ngân hàng cao nhất

 • Những tài khoản tiết kiệm mở tại Nam Á Bank và Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRBank) có lãi suất không kỳ hạn lên đến là 1%/năm
 • Gửi tiết kiệm ngắn hạn: gửi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì lãi suất cao nhất ở các ngân hàng SCB, PG Bank, Phương Đông (OCB) khoảng 5.5%/năm.
 • Ngân hàng PG Bank kỳ hạn gửi 1 tháng lãi suất cao nhất là 5.5%/năm.
 • Ngân hàng Phương Đông OCB, Việt Á Bank, SCB, PG BankVới kỳ hạn gửi 2 tháng lãi suất cao nhất là 5.5%/năm, bạn có nhiều lựa chọn hơn với các ngân hàng
 • Với kỳ hạn gửi 3 tháng lãi suất cao nhất tại ngân hàng VietBank, Phương Đông (OCB), Sacombank, Việt Á Bank, PG Bank, NCB, OceanBank và SCB là 5.5%/năm.
 • Ngân hàng NCB kỳ hạn gửi 6 tháng lãi suất cao nhất là 7.2%/năm.
 • Kỳ hạn gửi 12 tháng lãi suất cao nhất tại ngân hàng NCB là 7.6%/năm và tại BIDV 6.9%
 • Kỳ hạn gửi 24 tháng lãi suất cao nhất tại ngân hàng NCB là 8%/năm.
 • Kỳ hạn gửi 36 tháng lãi suất cao nhất tại ngân hàng Việt Á Bank là 7.9%/năm.

VietBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín) và VietinBank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) là hai ngân hàng khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *